Slimme energieoplossingen maken energietransitie eenvoudiger

Gepubliceerd op 16 december 2021

Diep groen


Minke Goes legt uit waar dit bedrijfsonderdeel zich mee bezig houdt. "Wij zijn een partner voor business-to-business partijen en overheden die met de energietransitie bezig zijn. De energietransitie is complex. Die complexiteit kunnen wij met onze expertise en hands-on oplossingen wegnemen, zodat ze zich kunnen richten op hun kernactiviteiten. EIS biedt innovatieve, 100% duurzame energiesystemen met een slimme digitale laag en creëert lokale, maatwerk energieoplossingen. Deze duurzame energiesystemen ontwerpen, financieren, bouwen en exploiteren we. Het zijn schaalbare, modulaire systemen waarbij we zowel in de opwek van energie als de opslag, het transport en de levering kunnen voorzien. Daarbij kijken we zowel naar warmte, koude als elektriciteit en groen gas." Deze oplossingen omschrijft Minke als diep groen, 100% duurzaam dus.

Digitale laag voor optimale uitwisseling


De digitale laag die aan de energiesystemen wordt toegevoegd, maakt EIS uniek. Minke: "Die laag zorgt ervoor dat de energie zoals warmte of koude zo efficiënt mogelijk verdeeld kan worden over de aangesloten gebouwen. Stel je bijvoorbeeld eens een supermarkt voor die veel koude nodig heeft voor alle koelingen. Daar waar koude gebruikt wordt, komt er warmte vrij, daarmee kun je een naastgelegen gebouw verwarmen." Het gebruik van data over de verschillende energiestromen zorgt ervoor dat dat de energie binnen het systeem super efficiënt wordt ingezet en uitgewisseld. "De techniek achter deze digitale laag is door E.ON, het moederbedrijf van Essent zelf ontwikkeld."

Lokale energievraagstukken


Minke legt uit voor welke doelen EIS interessant is: "Eigenlijk zijn alle gebieden interessant, denk bijvoorbeeld aan gebiedsontwikkeling binnen gemeenten, maar ook industrieën die nu moeten verduurzamen en logistieke centra. We bekijken eerst lokaal wat de energievraagstukken zijn en vervolgens op welke manier het energiesysteem op een zo goed mogelijke manier deze vraag kan invullen. Als we het niet alleen kunnen kijken we welke partners we erbij kunnen betrekken. Daarnaast zijn onze systemen schaalbaar en modulair, dus kunnen we klein, en daardoor snel, beginnen en vervolgens uitbreiden waar nodig."

Ze geeft voorbeelden van vraagstukken die spelen nu zowel het bedrijfsleven als overheden hun CO2 flink moeten reduceren: "De vastgoedsector mag nieuwbouw niet aansluiten op aardgas. Wij bieden hiervoor een vijfde generatie warmtenet dat duurzame warmte en koude zo voordelig mogelijk bij de gebouwen brengt. Daarnaast zien we in deze zelfde sector dat congestie voor vertraging in het bouwprogramma zorgt." Eenvoudig uitgelegd zijn congestieproblemen het gevolg van de explosieve groei van lokale energieopwekking, Het stroomnet heeft teveel energie te verwerken en netbeheerders komen handen te kort om dit op te lossen. Minke: "Die congestieproblemen kunnen we oplossen met een microgrid. Ook de industrie heeft zo zijn eigen uitdagingen: Vanuit de industrie krijgen bijvoorbeeld de vraag om schone waterstof."


Innovatief project CLIC


Een innovatief project waarin alle krachten van EIS samen komen is CLIC. CLIC staat voor City Logistics Innovation Campus. Het is gelegen op een bedrijventerrein, heeft 120.000 vierkante meter aan logistieke warehouses, kantoorgebouwen, hotels, elektrische laadpunten voor de aanwezige elektrische voertuigen en gezamenlijke faciliteiten. "Voor CLIC gaan wij een eigen duurzaam smartgrid realiseren. Ook hier liepen ze namelijk tegen congestieproblemen aan, waardoor ze niet op hun eigen tempo konden verder bouwen. Je zou kunnen zeggen dat we een mini-net gecreëerd hebben en zoveel mogelijk lokaal oplossen. Hierdoor is CLIC minder afhankelijk van het landelijke net. Een batterij van 5MW, 5MWh, maakt dit mogelijk. Het energiesysteem wordt een combinatie van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en collectieve warmte en de digitale laag die zorgt voor slimme distributie van de energie."

Vertrouwen geven en krijgen


Biedt EIS dan het antwoord op alle grote energievraagstukken in ons land? "Met onze lokale, duurzame oplossingen gaan we enorm bijdragen aan het mogelijk maken van de energietransitie. Hierdoor zullen we als land ook minder afhankelijk zijn van het buitenland. Daarnaast zal er altijd nog een deel centraal geregeld moeten zijn in energievoorziening." Open en transparante samenwerkingen zijn dan ook belangrijk. "Waar de energiemarkt vroeger veel statischer was, is het nu juist een hele dynamische markt. De rollen worden opnieuw verdeeld en daarom staan we open voor innovatieve samenwerkingsvormen met zowel commerciële als publieke partijen. We kijken telkens of we waarde kunnen toevoegen, welke mogelijkheden er zijn en wie we nodig hebben. Vertrouwen geven en krijgen is een belangrijk deel van de energietransitie."

De kans krijgen om impact te maken


Zelf kreeg Minke dat vertrouwen ook binnen Essent. Ze startte een aantal jaren geleden bij de interne strategie afdeling na jaren bij een consultancy bedrijf gewerkt te hebben. "Ik had de behoefte om bij een bedrijf te werken waar ik kon zien wat er met mijn adviezen gedaan werd en waar ik hoopte de impact van deze adviezen te vergroten. In mijn eerste project heb ik die kans ook direct gekregen. Mij werd gevraagd om strategisch advies te geven over de rol die Essent kan spelen in de markt van collectieve warmte." Na grondige analyse van de markt en uitvoerig contact met moederbedrijf E.ON, kreeg Minke de ruimte om het nieuwe bedrijfsonderdeel op poten te zetten. "Het was een unieke kans en ik ben ontzettend trots op wat we met het team van EIS nu hebben staan." Inmiddels is Minke volledig werkzaam voor EIS en houdt ze zich onder andere bezig met publieke tenders. "In deze publieke tenders geven gemeentes een concessie uit, dit is het recht en de plicht om in bepaalde gebieden de gebouwen aan te sluiten op een collectief warmtesysteem."

Handen uit de mouwen


Minke is hoopvol over de uitdagingen die de huidige tijd met zich meebrengt: "Toen ik een aantal jaren geleden als consultant begon, waren we bezig met wat bedrijven mogelijk in de toekomst moesten gaan doen. Nu zitten we er midden in. Dat maakt dat er andere vragen zijn. Wat moeten we vandaag doen op weg naar 2050? Je kunt blijven hangen in de gedachte dat we daar veel eerder aan hadden moeten beginnen, maar je kunt ook gewoon de handen uit de mouwen steken."

Meer informatie over EIS vind je hier.