Privacy- en cookieverklaring

Essent N.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex-) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Essent houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

1. Verwerkingsverantwoordelijke


Essent N.V. maakt deel uit van de E.ON groep. Klik hier voor de ondernemingen die deel uitmaken van deze groep. Via de diensten en/of producten van deze ondernemingen (hierna: "Wij " of “Ons”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: "Persoonsgegevens" of "Gegevens") verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens. Zoals bijvoorbeeld het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Essent N.V., gevestigd aan het Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch en is voor de gegevensverwerkingen binnen de E.ON groep de verwerkingsverantwoordelijke.

Per verbonden onderneming kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacyverklaringen staan. Dit heeft te maken met de specifieke dienstverlening en/of producten van deze onderneming zoals van onze Service Partners. Als je klant bent bij een van de verbonden ondernemingen, adviseren we je om hun privacyverklaring te lezen.

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten via onze websites of apps. Bekijk het overzicht van onze websites.

2. Wanneer leggen wij je gegevens vast?


Als je telefonisch, via onze website(s) of andere verkoop/communicatiekanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, of bij vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

3. Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:
 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort
 • Geboortedatum en geslacht
 • Gezinssamenstelling, woningkenmerken en energiebesparende maatregelen
 • Verkeers- en locatiegegevens
 • E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van je aansluiting(en) en andere gegevens van je netbeheerder
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens
 • Inkomensgegevens en budget wensen
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie id, pagina’s die bezocht worden
 • Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt
 • Aangekochte of zelf verzamelde gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten)
Vaak gebruiken we maar een paar van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. ‘Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken’).
We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om persoonlijke profielen van je op te bouwen, zodat we je gerichte content tonen op onze website(s) of app(s). Je gepersonaliseerde e-mails sturen of gepersonaliseerde online advertenties tonen buiten onze eigen website(s) op bijvoorbeeld zoekmachine zoals Google of social media kanalen zoals Facebook, Instagram of YouTube (zie ook punt 7. ‘E-mail & Online Marketing’ en punt 12. ‘Profilering’).

4. Zo komen we aan je gegevens


We vragen je gegevens op het moment dat je een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaal je zelf of je gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf invult op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat je gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt je naam, adres en woonplaats gebruikt als je klant wil worden.
Bij het invullen van persoonsgegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke je niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals je surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken (zie ook punt 7. ‘E-mail & Online Marketing’, 11. ‘Cookies’ en 12. ‘Profilering’).

Daarnaast kopen wij datasets aan bij derde partijen. Voorbeelden van deze aangekochte data zijn socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën. Bij deze partijen worden datasets aangekocht: PostNL,Tetraeder, EDM, Companyinfo, Spotzi, Kadaster.

5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met je toestemming (voor zover dat wettelijk vereist is), persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:
 • Het uitbrengen en accepteren van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons
 • Uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie
 • In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij je persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep
 • Om een profiel van je aan te maken, zodat we je beter van dienst zijn en producten en diensten ontwikkelen die afgestemd zijn op je interesses en voorkeuren. Zodat we je gerichte content en advertenties tonen
 • Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek. We geven je persoonsgegevens door aan derden (zoals markt- en opiniepeilinginstituten) om marktonderzoek te doen. Zo kunnen we je vragen naar je interesses en of je tevreden bent over de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons (marketing). Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, Instagram, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten of wensen die je bij ons hebt aangegeven. En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor je toestemming hebt gegeven. Je kan je hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen
 • Als je contact hebt met ons om een verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op je account of je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
 • Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, te optimaliseren en af te stemmen op je profiel
 • Essent heeft ook een eigen loyaliteitsprogramma genoemd Thuisvoordeel
  • Voor de uitvoering van het loyaliteitsprogramma zijn samenwerkingen met derde partijen opgesteld. Bijvoorbeeld met Air Miles en met Touch Promotions. Ook kun je van ons als onderdeel van het loyaliteitsprogramma specifieke aanbiedingen ontvangen van De Efteling, Samsung en Vodafone/Ziggo
  • Met deelname aan het programma geef je Essent akkoord om je gegevens uit te wisselen en te verwerken met Air Miles voor de uitvoering van Thuisvoordeel. Dit zijn je Air Miles kaartnummer, informatie over je gespaarde Air Miles en informatie over je deelname aan gezamenlijke acties. Deze gegevensuitwisseling wordt gedaan voor de bijschrijving van je Air Miles, herinnering aan niet-verzilverde cadeau coupons en de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
  • Touch Promotions is een door Essent ingeschakelde dienstverlener (verwerker) die het voor je mogelijk maakt om te bestellen in de Thuisvoordeelshop, het product aan je te verzenden en je commerciële Thuisvoordeel berichten te sturen. Touch Promotions verwerkt hiervoor in opdracht van Essent je klantnummer, naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum
Essent bewaart de persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.
 • Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren

6. Grondslagen voor de verwerking van je gegevens


We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je toestemming. Zo vragen wij je toestemming voordat we cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter.

7. E-mail & Online Marketing

We mailen op het emailadres dat je hebt opgegeven voor:
 • het toesturen van noodzakelijke informatie over je producten en diensten (infomail)
 • voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten (productmail)
 • het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van Essent en/of (service)partners van Essent (actiemail)
 • nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (nieuwsbrief)
Je kan je voor al deze e-mails afmelden via de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of in Mijn Essent of zoals beschreven in deze paragraaf ‘je rechten’ in deze privacy verklaring.
Wij bereiken je ook via online media: bijvoorbeeld via social media zoals Facebook, Instagram of videokanalen zoals Youtube, bannering en/of zoekmachines zoals Google. Wij verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens indien je deze aan ons bekend: e-mailadres, voornaam, achternaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar en geslacht. Dit doen wij om:
 • Je beter van dienst te zijn en content en advertenties online te tonen die zijn afgestemd op je interesses en voorkeuren
 • Je te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten.
Daarnaast verzamelen wij nog klantgedrag data om je te voorzien van communicatieboodschappen die nog nauwkeuriger aansluiten bij je interesses indien je hiervoor aan ons toestemming verleent. Hetzij via Cookie toestemming, hetzij via voorafgaande toestemming tijdens het aangaan van een overeenkomst bij ons. Door een profiel van je interesses op te bouwen op basis van informatie die we offline en online over je verzamelen, kunnen wij je benaderen via e-mail, en online media met berichten die echt op je zijn afgestemd. Je kan je hiervoor afmelden door je toestemming in te trekken beschreven in paragraaf 16. ‘Je rechten’ in deze privacy verklaring en via het intrekken van je cookie toestemming via de cookie instellingen.

8. Social listening op social media door Essent


Met social listening bedoelen we dat we graag via het web en (eigen) social media kanalen de dialoog aangaan met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.


9. Apps

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via apps. Via deze apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking van sommige apps willen wij toegang tot gegevens over je smartphone of tablet, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vragen wij je toestemming voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn.
Wij slaan niets op van je contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers. Ook bewaren we geen informatie die irrelevant is voor de werking van de app.
Tot slot: de melding “Meer van Essent apps” houdt in dat als je toestemming geeft, wij uitsluitend apps aan je voorstellen die je nog niet hebt geïnstalleerd.

Dit zijn onze apps:
 • Essent Thuis app
 • E-thermostaat
 • Tankey app
 • Essent Zakelijk app

10. Delen van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. (Zie ook punten 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij je gegevens verwerken, 7. E-mail & Online Marketing en 12. Profilering).
Voor de verwerking van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die je gegevens krijgen. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan zelfstandige gegevensverantwoordelijken zoals:
 • Onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
 • Handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties
 • Payment service providers

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat we met deze partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

11. Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten op websites en apps gebruik van cookies (en andere vergelijkbare technieken zoals javascript, hierna: “cookies”). Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van je browser staat. Als je een van onze websites bezoekt, slaan we op je computer informatie op in de vorm van een “cookie”. Zo herkennen we je automatisch bij een volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor je gemak.

Wij onderscheiden 3 soorten cookies:
 • Noodzakelijke cookies zijn functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om onze websites zo goed mogelijk te laten werken. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, bijhouden welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor je van belang zijn. Daarnaast kunnen we je gegevens bijhouden als je een offerte vraagt, een berekening wilt maken of producten in je winkelmandje zet.
 • Relevante cookies helpen onze websites, apps en e-mails zo relevant mogelijk voor je te maken en binnen de E.ON groep te personaliseren. Bijvoorbeeld door de acties en aanbiedingen op onze websites af te stemmen op je bezoekgedrag in combinatie met je contractgegevens.
 • Externe cookies maken de koppeling met social media zoals Facebook en Twitter mogelijk en bieden de functionaliteit om bijvoorbeeld informatie te delen op social media of recensies te kunnen lezen. Deze cookies maken het ook mogelijk om online advertenties de E.ON groep buiten onze eigen websites voor je zo relevant mogelijk te maken en te personaliseren.

Bekijk de cookies die we gebruiken in detail.

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we toestemming. Pas nadat je toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Deze toestemming kunt je op elk willekeurig moment weer aanpassen, door naar de cookie instellingen te gaan.

Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-noodzakelijke cookies gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze privacy- en cookieverklaring hier ook op van toepassing (Zie ook met name punten 4. Zo komen wij aan je gegevens, 12. Profilering, 13. Bewaren, 14. Beveiliging en 16. Je rechten).

12. Profilering


Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in bepaalde (interesse)categorieën. Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan onder punt 3. Soorten persoonsgegevens. Bekijk punten 4. Zo komen wij aan je gegevens, 7. E-mail & Online Marketing en 11. Cookies voor meer informatie over hoe we de gegevens verkrijgen.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan uw profiel toevoegen. Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij je interesses aansluiten. Profilering kan impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je hebben gekoppeld. Je kan je hiervoor afmelden door het formulier in te vullen en aan ons te verzenden. We sluiten je dan in het vervolg uit van profilering.

13. Bewaren


Wij gebruiken je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

14. Beveiliging


We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met je persoonsgegevens om te gaan.

15. Meldplicht datalekken


Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij je persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

16. Je rechten


Je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Ook kan je verzet aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kan je deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Voor het uitoefenen van je rechten neem je contact met ons op of e-mail ons op FG@essent.nl.

We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. Zo kan je op de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En we geven je in onze e-mails de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aan te tekenen’) dat je geen berichten meer wilt ontvangen.
Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

17. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?


Wij laten enkele diensten en prestaties uitvoeren door zorgvuldig gekozen en afgevaardigde dienstverleners die een zetel buiten de EU/EER hebben (bv. IT-dienstverleners). In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU/EER.

18. Gedragscode slimme meter


Om onze diensten goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters.

19. Andere websites


Op onze website(s) tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de site die je bezoekt.

20. Wijzigingen


Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring wijzigen. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijf je van eventuele wijzigingen op de hoogte. Als wij significante wijzingen doorvoeren informeren wij je hierover .

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 08 juli 2021.

21. Vragen


Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.