Privacyverklaring

Privacyverklaring

innogy is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiele klanten, (potentiele) sollicitanten en bezoekers van de website  van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. innogy houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is innogy, Willemsplein 4 te Den Bosch.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verstrekt

  1. Het verwerken van sollicitaties en aangaan van dienstverbanden voor innogy met daarbij behorende merken: Essent, energiedirect.nl en Powerhouse.
  2. Het delen van Curriculum vitae en ingevuld sollicitatieformulier met hiring manager ter beoordeling van sollicitaties.
  3. Het na afloop van een sollicitatieprocedure contact opnemen met de sollicitant voor eventueel andere mogelijkheden binnen de organisatie of het uitvragen van de ervaring van de sollicitant.

Beveiliging en bewaartermijn

innogy gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Zo zorgt innogy ervoor dat gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen innogy toegang tot de gegevens. innogy bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens (geanonimiseerd) eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E- mail

Het e-mailadres kan door het onderdeel van innogy waaraan het e-mailadres is verstrekt, gebruikt worden voor het leggen van contact en het aanbieden van een onderzoek m.b.t. de sollicitatie ervaring.

Recht van verzet

Indien er geen prijs wordt gesteld op de verwerking van persoonsgegevens nadat het sollicitatieproces en evaluatieproces ten aanzien van toekomstige vergelijkbare functies is afgerond, dan kan dit aangeven worden bij de verantwoordelijke recruiter (wiens contactgegevens bij de vacatures staan).

Gebruik persoonsgegevens door derden

innogy laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Social media

innogy gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube, op zoek naar geschikte kandidaten voor het invullen van de vacatures.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het reageren op opmerkingen, innogy (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. innogy is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen.

Cookies

Zie Cookies.